Bażyny Żywe Archiwum

Archiwum domowe p. Leonarda Legęza