Bażyny Żywe Archiwum

Lucyna Szyszko

O obozie pracy na lotnisku
Wspomnienie o lalkach