Bażyny Żywe Archiwum

p. Weronika Domańska

Dlaczego się zdjęcia ojca niszczyło
Droga z Wileńszczyzny do Bażyn
 Egzekucja za przechowywanie Żydów na wileńszczyźnie
Jak ojciec na wojnie z bolszewikami się modlił
 Lalka wstańka (wileńszczyzna)
Lęk przed wyjazdem z Wileńszczyzny
Niemka
O zabawach na podwilenskiej wsi przed wojną
Po repatriacji
Zamążpójście
Opuszczanie Wileńszczyzny
Wywózki i opowieść o bieleniu pokoju Leninem