Bażyny Żywe Archiwum

Bażyny to dawny majątek ziemski i wieś, które należą do najstarszych na Warmii. Biskup Henryk I Fleming dokumentem z 1289 r. nadał dobra na staropruskich polach (m. in. Baysen) swemu bratu Albertowi. Tenże Albert Fleming przybrał nazwisko Baisen – Bażeński (z tych Bażyńskich wywodził się potem Jan Bażyński, współtwórca Związku Pruskiego). Po Bażyńskich majątek przechodził w ręce Barczów, Wastowskich, Ratków, a od 1681 r. von Schau. W 1818 r. za sprawą małżeństwa stał się własnością rodu von Woisky – do 1939 r., kiedy to – także przez małżeństwo (jedynej córki Korduli von Woisky z Marquardtem von Printz) – stał się własnością baronów von Printz.
Obecny dwór powstał na miejscu średniowiecznej budowli, po której pozostały fragmenty murów. W XVII w. wzniesiono tutaj budowlę, składającą się z dwóch kondygnacji, przebudowywaną jeszcze w 1763 r. i później. Zasadnicza bryła obecnie istniejącego budynku pochodzi jednak z połowy XVIII w.

Bibliografia:
Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec “Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich” (Wydanie III poszerzone i uzupełnione), wyd. Studio ARTA, Olsztyn 2001, s. 83

Linki: