Bażyny Żywe Archiwum

BAŻYNY(niem. BASIEN, BAYSEN)
Wieś lokowana w 1289 r. przez biskupa warmińskiego Henryka I Fleminga, który nadał swojemu bratu Albertowi 110 włók na prawie chełmińskim, na pruskim polu Baysen i Naglandithin. Synowie Alberta – Henryk i Albert założyli wieś. W 1307 r. wymieniony jest jako sołtys niejaki Wineco. Dwóch synów Alberta otrzymało także ziemię poza Warmią nadaną przez mistrza krajowego pruskiego Fryderyka (mistrz w latach1317-1324) na terytorium państwa krzyżackiego w Leszczu.

Albert Fleming od nazwy wsi miał przybrać nazwisko von Baysen (później powstało nazwisko Bażyński). (Podobnie w Łężanach Merkelingerode od nazwy wsi przybrał nazwisko von Lossainen, później Luzjański).
W XV wieku właścicielem wsi był Jan Bażyński, który przekazał część wsi kapitule warmińskiej. Z Bażyn pochodził Tomasz Bażyński – warmiński wójt krajowy. Po Bażyńskich w pierwszych latach XVII w. właścicielem wsi został Jakub Bartsch, który w 1611 r. odnowił miejscowy kościół. Poświadcza to kamienna tablica inskrypcyjna z jego herbem (z wiewiórką), która znajduje się na zewnętrznej, południowej ścianie świątyni. Po Bartschach właścicielami wsi byli Wastowscy i Ratkowie. W XVIII w. majątek ziemski w Bażynach, razem z folwarkami, miał powierzchnię ok. 2000 ha. W roku 1818 poprzez małżeństwo Bażyny przeszły w ręce rodziny von Woisky. Ostatnia przedstawicielka tego rodu w 1939 r. wyszła za barona Marquarda von Printz. Majątek miał wówczas powierzchnię 425 ha.
W latach 1948-1972 Bażyny były siedzibą gromady.

Droga do Bażyn opowieść pani Weroniki Domańskiej

Pocztówki z Bażyn

O Janie Bażyńskim

Opowieści o Bażynach

Opowieść o Bażynach pani Aliny Bułak
Pierwsi osadnicy w Bażynach opowieść pani Aliny Bułak

Linki:

Historia :

Stare fotografie wsi:

Zabytki :